Savremena poezija

Raspeće


Réservation, 2005
Gilbert Garcin
sada moramo s najvećim oprezom birati ljubavnike,
vodu, hranu pa čak i naš nevidljivi
vazduh.

ovo je vrlo oprezno vreme.

naši političari razmatraju načine da demontiraju
silne zalihe bombi širom sveta
ali kasno je, naravno, jer dovoljna je
samo jedna budala
da stisne dugme
negde.

pripijamo se jedni uz druge, uplašeni, trežeći
povratak
u sigurnu
matericu.

ali predugo već grešimo. skloništa se prelivaju i
bljuju svoje
otpatke na naše ulice
i dok su naše vođe nekada razumno govorile
sada je to samo nesuvislo blebetanje -
zastanu, onda nastave, gledaju naokolo, smušeni,
zamenjujući stvarne govore suludim
sloganima.

to je cena koju sada plaćamo: ne možemo
natrag, ne možemo napred i visimo bespomoćni,
prikovani za
svet
koji je naših ruku
delo.


raspeće
Čarls Bukovski

(The Flash of Lightning Behind the Mountain, 2004)

1 коментар: