Savremena poezija

Ne onaj koji je ovde živeo


© Robert and Shana ParkeHarrison
već onaj koji je ovde umro; 
i ne kada
već kako;
to nije poznati genije
već onaj koji je umro nepoznat;
to nije
istorija država
već životi ljudi.

bajke su snovi,
nisu laži,
a istina se menja
kao
što se ljudi menjaju
i kad se istina ustali
ljudi
će postati
mrtvi
a
insekti
vatra
poplava
postaće
istina.


ne onaj koji je ovde živeo 
Čarls Bukovski 

The Roominghouse Madrigals: Early Selected Poems (1988)

Iz knjige Pesme I, LOM, Beograd, 2004. (str. 35) 
Preveo Flavio Rigonat

Нема коментара:

Постави коментар